เปิดระบบลงทะเบียน

ขณะนี้ระบบเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแล้วนะครับ.... หากนักเรียนมีปัญหาในการเลือกชุมนุม ให้ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้กับผู้ดูและระบบด้วยครับ