คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

 

เปิดลงทะเบียนพร้อมกัน

วันที่ 24 พ.ค.67  เวลา 08.30 น.

ให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ต้องการเพียงชุมนุมเดียวเท่านั้น

เมื่อทำการเลือกชุมนุมแล้วจะไม่สามารถลบชุมนุมแล้วเลือกใหม่ได้อีก!!!!