คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ต้องการเพียงชุมนุมเดียวเท่านั้น

เมื่อทำการเลือกชุมนุมแล้วจะไม่สามารถลบชุมนุมแล้วเลือกใหม่ได้อีก!!!!